นาทีพาณิชย์ 3

นาทีพาณิชย์ ก่อตั้งมาแล้ว 30 ปี จนถึงปัจจุบัน ผ่านมาแล้ว3รุ่น จึงได้ใช้ชื่อว่า “นาทีพาณิชย์3” เพื่อเป็นการตอกย้ำ ถึงการดำเนินกิจการ มาอย่างยาวนาน ด้วยการที่เป็นบริษัท จัดจำหน่าย วัสดุและอุปกรณ์ ต่างๆมากมาย อาทิเช่น งานช่าง,งานก่อสร้าง,งานไฟฟ้า,งานประปา, อุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน และ ยังมีอะไหล่อีกมากมาย นาทีพาณิชย์3 ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนำที่จัดจำหน่าย ในสกลนคร ทั้งนี้เรายังเพิ่มช่องทางให้กับลูกค้าเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้า ในรูปแบบเว็บไซต์ออนไลน์ www.nt3.com